Denk, doe en deel

Denk
Voor mij geeft een analyse van het wat en waarom van een verandering inzicht in de drijfveren achter die verandering. Onderzoek van de verhoudingen in de vorm van een omgevingsanalyse geeft het krachtenveld weer. Stilstaan en nadenken over veranderingen. Energie steken in het waarom van veranderingen. Heb gemerkt dat het mensen in organisaties ook houvast geeft. Werken vanuit het waarom draagt bij aan stabiliteit. In het waarom zoek ik de basis. Onderzoek en analyse leiden tot vastlegging in een plan. Dat plan kan dan dienen als communicatiemiddel naar alle betrokkenen.

Doe
Een planning van de verandering knipt de weg van de verandering op in uitvoerbare, concrete acties. Plant deze acties in de tijd en koppelt mensen aan deze acties. Definieert resultaten. Maak daarom de planningen zichtbaar, voor iedereen.
Het veranderteam bestaat uit mensen die mee willen in de verandering, en die zich niet alles laten aanleunen. Het resultaat is gebaat bij kritisch vermogen rondom de verandering. Maar wel doeners dus. Ik heb ervaren dat een team met doeners spirit geeft. Door hard werken, discipline en durf ontstaat resultaat. Even stilstaan bij elk behaald resultaat en aan ‘gepaste reclame’ doen maakt het team trots.

Deel
Verandering is mensenwerk. De verandermanager maakt het verschil in deze eigenschap. Geeft het positieve van een verandering aandacht. Dat is gevoel. Luistert en benoemt tegengeluiden. Als mensen het idee krijgen dat er oprecht naar hun geluisterd wordt, dan voelt dat vertrouwd voor ze. Vertrouwen geeft stabiliteit, waardoor angst voor de verandering plaats maakt voor een geborgenheid. Daarmee krijgen het verandertraject en de concrete acties een perspectief.

Image1